Video ‘In oorlog met kerk en keizer’

Interview met Daan van Leeuwen, redacteur bij Kleio, over zijn artikel 'In oorlog met kerk en keizer' over de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw. Het artikel verscheen in Kleio 2, 2017.

Interview met Daan van Leeuwen, redacteur bij Kleio, over zijn artikel ‘In oorlog met kerk en keizer’ over de godsdienstoorlogen in de 16e eeuw. Het artikel verscheen in Kleio 2, 2017.

Advertentie