4 Fragmenten Koude oorlog

Fragment 1

Griekenland had hulp nodig en wel spoedig en in aanzienlijke hoeveelheden. Het alternatief was het verlies van Griekenland en de uitbreiding van het IJzeren Gordijn over het oosten van de Middellandse Zee. Als Griekenland verloren ging, zou Turkije een onhoudbare voorpost in een zee van communisme worden.

Fragment 2

Als we ons op dit ogenblik in een crisissituatie bevinden, dan komt dat doordat een afgezonderd gebied waar vrije mensen wonen onder druk staat. (…) Het vreedzame verkeer wordt daar verhinderd door een muur van prikkeldraad en betonblokken.

Fragment 3

Wij stellen een universele organisatie voor waar alle vredelievende volken eindelijk aan kunnen deelnemen. Ik ben ervan overtuigd dat het Congres en het Amerikaanse volk de uitkomst van deze conferentie zullen accepteren als de start van een stabiele organisatie voor vrede.

Fragment 4

Wat er kan gebeuren, is dat we Indochina1 verliezen en daarna Birma, Thailand en Indonesië. Je hebt het dan niet alleen over een veelvoud van het verlies aan Indochinese grondstoffen, maar ook over miljoenen, miljoenen en miljoenen mensen. Deze verandering op de kaart zou grote gevolgen hebben.

noot 1 Indochina is de naam voor de Franse koloniën in Zuid-Oost Azië. In deze bron wordt de naam gebruikt voor Vietnam.

Advertentie