Prent over hervormingen in het Oostblok

In 1989 verschijnt deze prent van tekenaar Herblock in de Amerikaanse krant The Washington Post, met als titel Omwenteling:

Toelichting:
De arm is van het Amerikaanse vrijheidsbeeld.


Vertaling:
Van links naar rechts: Oost-Duitsland, Tsjecho-Slowakije, Hongarije, Bulgarije, Polen, USSR (Sovjet-Unie)

Advertentie