Scheepsmodel uit Egypte

Schepen en boten waren al sinds de oudheid het transportmiddel bij uitstek. Transport op het water ging immers sneller dan op het land en maakte het mogelijk om grote afstanden in een korte tijd te overbruggen en tegelijk een grote hoeveelheid aan goederen, soldaten of werklieden te vervoeren.

Er bestonden verschillende soorten boten, o.a. papyrusboten, roeiboten, visboten, zeilboten, en zonnebarken. De culturele eenheid van Egypte was deels te danken aan de ideale ligging van de Nijl. Deze rivier is eenvoudig bevaarbaar doordat er naar het noorden met de stroom mee kan worden afgezakt en waarbij men door de continue aanwezige noordenwind met een zeilschip naar het zuiden kan varen.

Details

Inventarisnummer: AH 45
Afdeling: Egypte en Nubië
Objectnaam: klein beeld ; groepsmodel
Materiaal: hout
Afmetingen: 52 x 157 cm
Periode: Middenrijk ; 11e dynastie 2080-1940 v.Chr.
Vindplaats: Egypte
Verwerving: aankoop 1829 januari

Advertentie