Vredesakkoord van Camp David

Een tekst over het vredesakkoord van Camp David (1978):

Sadat (Egypte) en Ben Goerion (Israël) troffen elkaar in de Verenigde Staten op uitnodiging van president Carter en sloten de Camp David-akkoorden. Dit leidde tot een vredesverdrag tussen Israël en Egypte. Na dit historische akkoord gebeurde wat Ben Goerion al tijdens de vredesonderhandelingen had voorzien: Sadat werd door zijn Arabische broeders als een verrader bestempeld.

Advertentie