Curriculum.nu

In het eindrapport van de commissie #Platform2032 onder leiding van Paul Schnabel werd geadviseerd om het vak geschiedenis als zelfstandig vak op te heffen. Gelukkig (na veel protest) heeft de Tweede Kamer dit advies niet overgenomen. Met de aanpassingen op het plan gaat het proces nu verder in Curriculum.nu. Vanaf 2018 gaan ontwikkelteams met docenten aan de slag om het curriculum te vernieuwen. Uiteraard laat de VGN zich hierin ook horen. Na de ontwikkeling van de visiestukken Bij de Tijd 1 en Bij de Tijd 2 wordt nu gewerkt aan de uitwerking van Bij de Tijd 3, dat zal worden gepresenteerd tijdens het jaarcongres van de VGN in maart 2018.

Achtergrondartikelen bij Curriculum.nu:
* Toelichting op de ontwikkeling van Bij de Tijd 3  door de VGN.
Brief aan de Tweede Kamer over het vervolgproces curriculumherziening
De rol van vakverenigingen bij curriculumvernieuwing
Chronologische terugblik op het traject #onderwijs2032
Artikel uit Prima Onderwijs over Curriculum.nu
Aanmelden voor Curriculum.nu
Curriculum.nu Infographic
Wervingsgraphic PO
Wervingsgraphic VO

Meer nieuws over Curriculum.nu: